Dokumenti

Zapisnik Skupstina AD Kozara 20.02.19.pdf

Zapisnik Skupstina 20.02.2019.
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 847.85 KB | Preuzeto: 81 puta

Odluke Skupstina 20.02.2019.pdf

Odluke Skupstine 20.02.2019.
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 400.65 KB | Preuzeto: 101 puta

Zapisnik Skupstina 21.01.2019.pdf

Zapisnik Skupstina 21.01.2019
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 582.78 KB | Preuzeto: 88 puta

Kozara odluke Skupstina 21.01.19.pdf

Kozara odluke Skupstine 21.01.2019
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 317.08 KB | Preuzeto: 89 puta

Kozara odluke sa Skupstine 21.01.2019.pdf

Odluke skupstine 21.01.2019
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 437.29 KB | Preuzeto: 85 puta

Trzisna vrednost akcija.pdf

Trzisna vrednost akcija
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 312.72 KB | Preuzeto: 75 puta

Predlozi odluka skupstina 21.01.19.pdf

Predlozi odluka Skupstina 21.01.19.
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 496.08 KB | Preuzeto: 65 puta

Odbor direktora 28.12 odluke.pdf

Odbor direktora 28.12.18 odluke
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 236.31 KB | Preuzeto: 63 puta

Poziv skupstina 21.01.19.pdf

Poziv varenda skupstina 21.01.19.
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 793.80 KB | Preuzeto: 80 puta

Obavestenje o sednici skupstine 21.01.18.pdf

Obavestenje vanredna skupstina 21.01.19
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 364.46 KB | Preuzeto: 69 puta

Obavestenje akcionarima promena pravne forme.pdf

Obavestenje akcionarima promena pravne forme
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 348.81 KB | Preuzeto: 65 puta

Izvestaj Odbora direktora promena pravne forme.pdf

Izvestaj Odbora direktora promena pravne forme
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 832.13 KB | Preuzeto: 98 puta

Predlozi odluka Skupstina 20.02.2019.pdf

Predlozi odluka Skupstina 20.02.19
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 673.72 KB | Preuzeto: 148 puta

Odluke Odbora direktora 11.12.18.pdf

Odluke Odbora direktora 11.12.18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 206.94 KB | Preuzeto: 87 puta

Poziv vanredna Skupstina 20.02.19.pdf

Poziv vanredna Skupstina 20.02.19
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 969.86 KB | Preuzeto: 81 puta

Obavestenje Odbora direktora vanredna skupstina 20.02.19.pdf

Obavestenje Odbor direktora vanredna Skupstina 20.2.19
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 457.17 KB | Preuzeto: 64 puta

Zapisnik vanredna Skupstina 02.11.18.pdf

Zapisnik vanredna Skupstina 02.11.18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 304.26 KB | Preuzeto: 100 puta

Kozara Skupstina 02.11.18 odluke.pdf

Odluke vanredne Skupstine 02.11.18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 224.72 KB | Preuzeto: 119 puta

Kozara izvestaj vanredna Skupstina 02.11.18.pdf

Izvestaj vanredna Skupstina 02.11.18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 336.11 KB | Preuzeto: 79 puta

Kozara predlozi odluka Skupstina 02.11.18.pdf

Predlozi odluka Skupstina 02.11.18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 238.02 KB | Preuzeto: 107 puta

Kozara odluka Skupstina 02.11.18.pdf

Odluka o sazivanju Skupstine 02.11.18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 107.90 KB | Preuzeto: 99 puta

Glasacki listic 02.11.18.pdf

Glasacki listic Skupstina 02,11,18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 192.57 KB | Preuzeto: 133 puta

Kozara poziv Skupstina 02.11.18.pdf

Poziv za Skupstinu 02.11.18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 898.19 KB | Preuzeto: 108 puta

Kozara obavestenje o odluci OD Skupstina 02.11.18.pdf

Obavestenje o sazivanju vanredne Skupstine 02.11.18
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 568.42 KB | Preuzeto: 95 puta

Zapisnik Skupstina 27.06.2018.pdf

Zapisnik Skupstina 27.06.2018
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 2526.45 KB | Preuzeto: 185 puta

Dopuna Godisnjeg izvestaja 2017.pdf

Dopuna godisnjeg izvestaja 2017
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 583.03 KB | Preuzeto: 110 puta

Kozara odluke Skupstine 27.06.18.pdf

Kozara odluke Skupstine 27.06.2018.
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 1733.59 KB | Preuzeto: 143 puta

Kozara godisnji dokument 2018.pdf

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2018
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 1044.13 KB | Preuzeto: 154 puta

Predlozi odluka za skupstinu 27.06.18.pdf

Predlozi odluka skupstina 27.06.2018
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 196.55 KB | Preuzeto: 117 puta

Glasacki listsic skupstina 27.06.18.pdf

Glasacki listic skupstina 27.06.2018
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 195.52 KB | Preuzeto: 149 puta

Kozara poziv za skupstinu 27.06.18.pdf

Poziv Skupstina akcinara 27.06.2018
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 1361.50 KB | Preuzeto: 117 puta

Kozara godisnji izvestaj 2017.pdf

Godisnji izvestaj 2017
Kategorija: Finansijski izveštaji | Veličina: 4866.10 KB | Preuzeto: 136 puta

Odluke vanredne Skupštine 22.11.17.pdf

Odluke vanredne Skupstine 22.11.17
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 109.63 KB | Preuzeto: 213 puta

Zapisnik vanredna Skupstina 22.11.17.pdf

Zapisnik vanredna Skupstina 22.11.17
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 185.35 KB | Preuzeto: 225 puta

Kozara dopuna godisnjeg izvestaja 2016.pdf

Dopuna godisnjeg izvestaja 2016
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 36.29 KB | Preuzeto: 209 puta

Kozara odluke Skupstine 28.06.17.pdf

Odluke Skupstine 28.06.2017.
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 123.24 KB | Preuzeto: 356 puta

Kozara zapisnik Skupstina 28.06.17.pdf

Zapisnik Skupstina 28.06.17
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 227.57 KB | Preuzeto: 201 puta

Kozara godisnji izvestajP 2016.pdf

Kozara godisnji izvestaj 2016
Kategorija: Finansijski izveštaji | Veličina: 4824.78 KB | Preuzeto: 262 puta

Kozara AD zapisnik Skupstina 27.06.16.pdf

Kozara AD zapisnik Skupstina akcionara 27.06.16
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 270.67 KB | Preuzeto: 520 puta

Kozara AD odluke Skupstine 27.06.16.pdf

Kozara AD odluke Skupstina 27.06.16
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 151.98 KB | Preuzeto: 442 puta

Kozara AD Izvestaj Skupstina 27.06.16.pdf

Kozara AD izvestaj Skupstina 27.06.16
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 103.79 KB | Preuzeto: 450 puta

Kozara AD dopuna GI za 2015.pdf

Kozara AD dopuna GI za 2015
Kategorija: Finansijski izveštaji | Veličina: 35.61 KB | Preuzeto: 327 puta

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2015.pdf

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2015
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 414.99 KB | Preuzeto: 391 puta

Kozara godisnji izvestaj 2015.pdf

Kozara AD godisnji izvestaj 2015
Kategorija: Finansijski izveštaji | Veličina: 4459.21 KB | Preuzeto: 331 puta

Kozara dopuna godisnjeg izvestaja 2014.pdf

Kozara dopuna Godisnjeg izvestaja 2014
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 36.23 KB | Preuzeto: 391 puta

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2014.pdf

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2014
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 186.10 KB | Preuzeto: 613 puta

Kozara godisnji izvestaj 2014.pdf

Kozara godisnji izvestaj za 2014. godinu
Kategorija: Finansijski izveštaji | Veličina: 2655.84 KB | Preuzeto: 276 puta

Dopuna God.izvestaja za 2013.pdf

Dopuna godisnjeg izvestaja za 2013.
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 165.40 KB | Preuzeto: 299 puta

Godisnji dokument o objavljenim informacijama AD Kozara 2013.pdf

Godisnji dokument o objavljenim informacijama AD Kozara 2013
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 156.62 KB | Preuzeto: 288 puta

Kozara AD Godisnji izvestaj 2013.pdf

Kozara AD Godisnji izvestaj 2013
Kategorija: Finansijski izveštaji | Veličina: 2822.75 KB | Preuzeto: 313 puta

Godisnji dokument o objavljenim informacijama AD Kozara 2012.pdf

Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 2012
Kategorija: Bitni dogadjaji | Veličina: 156.66 KB | Preuzeto: 294 puta

Obaveštenja

Trenutno nema obaveštenja