O nama

AD "Kozara" Banatsko Veliko Selo je poljoprivredno preduzeće. Oblast delatnosti je ratarska i stočarska proizvodnja kao i pružanje usluga lagerovanja i sušenja poljoprivrednih proizvoda.

Sadašnji status AD «Kozara» dobija, početkom devetesetih godina prošlog veka, osamostaljivanjem ranijeg OOUR-a iz sastava IPP «Banat» u skladu sa tada važećim Zakonom o preduzećima. Pod nazivom Poljoprivredno preduzeće "Kozara" deoničarsko društvo nastavlja da posluje do 2000. godine kada dobija sadašnji statut akcionarskog društva podelom besplatnih akcija.

Od 3. marta 2005.godine, otkupom akcija malih akcionara, većinski vlasnik AD «Kozara» postaju preduzeća iz sastava Delta Holdinga.

Danas u preduzeću radi 86 radnika na poslovima primarne ratarske i stočarske proizvodnje, lagerovanju i sušenju poljoprivrednih proizvoda, kao i pripremi stočne hrane za potrebe vlastite svinjogojske farme.

Postojeća tehnologija proizvodnje, kao i tehnička opremljenost omogućavaju ostvarivanje planiranih ciljeva.