Proizvodnja

AD "Kozara" raspolaže sa oko 2000 hektara obradive površine. Primenjujući najsavremeniju tehnologiju proizvodnje i postižući visoke i stabilne prinose, preduzeće ostvaruje komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju. Prateći trendove i sprovodeći inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji preduzeće ostvaruje izuzetne rezultate u pogledu kvaliteta proizvoda.

Glavna delatnost AD «Kozara» je proizvodnja žitarica i drugog bilja, stočarstvo, a svoje aktivnosti obavlja kroz proizvodnju:

 1. Biljna proizvodnja
  • Pšenica
  • Kukuruz
  • Soja
  • Šećerna repa
  • Suncokret
  • Uljana repica
  • Druge ratarske kulture
 2. Stočarska proizvodnja
  • Svinjarska proizvodnja
 3. Fabrika stočne hrane
 4. Silos i kooperacija